Κάντε την κράτηση σας online

Ονοματεπώνυμο - Full Name
Γράψτε το ονοματεπώνυμο σας

Email
Πρέπει να δώσετε μια έγκυρη διεύθυνση e-mail

Τηλέφωνο - Telephone
Γράψτε το τηλέφωνο σας

Ημερομηνία παράστασης - Date
Γράψτε την ημερομηνία παράστασης

Αριθμός ατόμων - Number of people
Γράψτε τον αριθμό των ατόμων

Τίτλος παράστασης - Event title
Γράψτε τον τίτλο της παράστασης

Αποκλεισμός Αυτοματισμών (Captcha)
Invalid Input


Οι κρατήσεις θέσεων για τις παραστάσεις γίνονται το αργότερο μέχρι ένα 24άωρο πριν τη διεξαγωγή, με αυστηρή σειρά προτεραιότητας και θα αντιστοιχούν σε 50 άτομα.