Αφηγήσεις μιας λύρας


Πτυχιακό ρεσιτάλ του Παντελή Αγκιστριώτη

Παρασκευή 11 Απριλίου 2014 // Ώρα 21.00

Eίσοδος ελεύθερη

«Έργο είναι το ωφέλιμο αποτέλεσμα μιας ενέργειας, αλλά και οποιοδήποτε ανθρώπινο αποτέλεσμα εργασίας».

Συλλέγοντας στιγμές και ηχητικές εικόνες, χωρίς να το συνειδητοποιώ εκάστοτε, βρήκα αφορμή να τις πλάσω και να τις εκθέσω για πρώτη φορά.

…το ατέρμονο ηχητικό νήμα της λύρας ξετυλίγεται από τον άνθρωπο για να γυρίσει πάλι στον άνθρωπο. Στην τροχιά της διαδρομής αυτής, κανονάκι και κρουστά συμπορεύονται και πλάθουν το χαρακτήρα της λύρας δημιουργώντας από κοινού φάσεις …

Παντελής Αγκιστριώτης (λύρα), Βασίλης Ζιγκερίδης (κανονάκι), Αλέξανδρος Ριζόπουλος (κρουστά)