Ημιβαριογράμμα


Σάββατο 6 Oκτωβρίου 2018 // ώρα 21.00 // είσοδος ελεύθερη
Θέσεις περιορισμένες

Αλληλοεπιδρούν τα στοιχεία:
Athinodoros Karkafiris – κιθάρες
Alexandros Papageorgopoulos – κλαρίνο
Yiannis Dionysiou – τραγούδι, βιολί
Labros Filippou – τραγούδι
Alexandros Rizopoulos – κρουστά
Vasilis Zigeridis - κανονάκι
    


Το ημιβαριόγραμμα είναι ένα διάγραμμα που προσδιορίζει τη χωρική συσχέτιση και αλληλεπίδραση μεταξύ σημείων-δεδομένων. Τα σημεία του διαγράμματος, από μόνα τους δεν εκφράζουν κάτι. Κατα τη διαδικασία της επαλήθευσης, κάποιες τιμές απορρίπτονται και εξετάζεται το κατά πόσο οι δεσμοί των σημείων παρεκκλίνουν από τη μέση τιμή εξαϋλώνοντας του «εγώ» τους. Η αλληλεπίδραση, ως διαδικασία, έχει ένα αποτέλεσμα, ή μπορεί και να μην έχει.


Όμως και το μη αποτέλεσμα, είναι αποτέλεσμα.
Καλή αποδόμηση να έχουμε, ή και όχι.
Υπόμνημα
Μοντέλα μετάβασης:
• Το Γκαουσιανό μοντέλο (Gaussian - Γιάννης Διονυσίου): Αντιπροσωπεύει τις πολύ ομαλά μεταβαλλόμενες ιδιότητες, την χαρακτηριστική γκαουσιανή καμπάνα.
• Το Σφαιρικό και Εκθετικό μοντέλο (Spherical & Exponential - Βασίλης Ζιγκερίδης και Αλέξανδρος Παπαγεωργόπουλος): Εμφανίζουν γραμμική συμπεριφορά στην αρχή των αξόνων και θεωρούνται κατάλληλα για την αναπαράσταση ιδιοτήτων με μεγάλη λεπτομέρεια μεταβλητότητας.
Μη μεταβατικά μοντέλα (εκείνα που δεν έχουν οροφή εντός της περιοχής δειγματοληψίας):
• Το Δυναμικό και Γραμμικό μοντέλο (Power, Linear - Αλέξανδρος Ριζόπουλος και Αθηνόδωρος Καρκαφίρης): Δεν είναι απαραίτητο όλα τα ημιβαριογράμματα να φτάνουν σε ένα κατώφλι. Τα μοντέλα αυτά, είναι από εκείνα που συνεχίζουν να αυξάνονται γραμμικά ή δυναμικά σε σχέση με την εκάστοτε διάσταση μελέτης.
• Το μητρικό μοντέλο (Matern - Λάμπρος Φιλίππου): Το μητρικό μοντέλο, είναι ευέλικτο και αντιπροσωπεύει ποικίλες συμπεριφορές. Σαν μητρικό, “αγκαλιάζει” τις συμπεριφορές των άλλων μοντέλων.


* Η παραπάνω ορολογία απαντάται στην επιστήμη της Γεωγραφίας και πιο συγκεκριμένα στον επιστημονικό κλάδο της χωρικής στατιστικής. Η χωρική στατιστική-ανάλυση σχετίζεται την ποσοτική γεωγραφία και την ανάλυση δεδομένων με ποσοτικές μεθόδους, με αποτέλεσμα να βρίσκει εφαρμογές στις περισσότερες επιστήμες στις οποίες αναλύονται στατιστικά δεδομένα με κάποιου είδους γεωγραφική αναφορά.
Η συσχέτιση της μουσικής, της επιστήμης, του «Εγώ» και του πειραματισμού, έγινε από μια παρέα παιδικών παρορμήσεων που έτυχε να διψούν την ίδια χρονική περίοδο για παιχνίδι.

Γιατί τα πάντα είναι στατιστική, ή και όχι.

ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΔΩ
Οι κρατήσεις θέσεων για την παράσταση θα γίνεται το αργότερο μέχρι ένα 24άωρο πριν τη διεξαγωγή και μόνο μέσω της ιστοσελίδας online.