Κάντε την κράτηση σας online

Ονοματεπώνυμο
Γράψτε το ονοματεπώνυμο σας

Email
Πρέπει να δώσετε μια έγκυρη διεύθυνση e-mail

Τηλέφωνο
Γράψτε το τηλέφωνο σας

Ημερομηνία παράστασης
Γράψτε την ημερομηνία παράστασης

Αριθμός ατόμων
Γράψτε τον αριθμό των ατόμων

Τίτλος παράστασης
Γράψτε τον τίτλο της παράστασης

Αποκλεισμός Αυτοματισμών (Captcha)
Invalid Input


Οι κρατήσεις θέσεων για τις παραστάσεις γίνονται το αργότερο μέχρι ένα 24άωρο πριν τη διεξαγωγή, με αυστηρή σειρά προτεραιότητας και θα αντιστοιχούν σε 50 άτομα.